perfect replica watches replica panerai luminor https://fakerolex.is/ fake rolex omega replica replica watches
Подписаться

Славолюб Богач, ведический психолог, эксперт взаимоотношений

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти на надання послуг

16 січня 2019 року                                                                                                                                            м. Львів

Людина корінного народу України Богач Славолюб Зенонович (далі — Виконавець) публікує цей Договір публічної оферти на надання послуг (далі — Договір) фізичним особам (далі — Клієнтам), які приєднаються до Договору шляхом беззастережного прийняття його умов.

 1. Визначення

1.1. «Виконавець» — людина, зареєстрована і діє відповідно до законодавства України.

1.2. «Клієнт» — фізична особа — громадянин України, іноземний громадянин чи особа без громадянства, яка беззастережно прийняла умови даного Договору.

1.3. «Сторони» — Виконавець та Клієнт спільно.

1.4. «Сторона» — Виконавець або Клієнт окремо.

1.5. «Беззастережне прийняття умов Договору» — замовлення Клієнтом послуг Виконавця, оплата Клієнтом послуг Виконавця або вчинення Клієнтом інших дій, які відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України є прийняттям умов Договору.

1.6. «Послуги» — психологічні, консультаційні та інформаційні послуги, які надає Виконавець Клієнту, перелік яких визначено в Каталозі продуктів, тренінгів та послуг Богача Славолюба Зеноновича за посиланням http://slavolyub.justclick.ru/productshop/goods/.

1.7. «Правила надання послуг» — правила, яким Сторони зобов’язані слідувати в процесі надання Виконавцем Клієнту послуг. Правила надання послуг визначаються для кожного продукту окремо. Основними правилами є нерозголошення отриманої інформації та процесів, котрі відбуваються на сеансах та тренінгах.

1.8. «Політика конфіденційності» — правила, що регламентують збирання, використання та зберігання Сторонами інформації відносно один одного, яка стане доступна їм у зв’язку з виконанням даного Договору передбачають повну заборону передачі отриманої інформації третім особам. Виконавець спеціалізується на наданні ряду послуг з обов’язковою умовою — збереження приватної інформації про Клієнта. Виконавець не розголошує особисту інформацію особам, які є його співробітниками, постачальниками або тими, кому відомості не потрібні для надання пільг і надання послуг. Інформація передається тільки постачальникам послуг, пільг або продукції і тільки в разі необхідності. Дані з особистої інформації про вас залишаються секретними на скільки це можливо. Виконавець не має права передавати третім особам секретну інформацію в цілях, що відрізняються від тих, які були обумовлені раніше, і для яких вона була нам надана. Виконавець може запросити дозвіл на виконання фінансових транзакцій при замовленні вами певних продуктів або послуг. Якщо цього вимагає закон, надана вами інформація може передаватися органам державної влади за наявності письмового запиту. У рекламних цілях списки адрес та інші дані третім особам компанією не передаються. Виконавець залишає за собою право складання узагальненої статистики, яку ми або наші партнери можуть використовувати для розробки та аналізу ділових стратегій, рекламних продуктів, але при цьому у використовуваних даних не будуть присутні відомості, що ідентифікують вас.

1.9. «Замовлення» — письмовий, усний або складений в електронній формі намір Клієнта отримати від Виконавця послугу відповідно до даного Договору. Замовлення може бути передане Клієнтом Виконавцю засобами телефонного зв’язку, а також використовуючи електронну пошту, скайп, вайбер, вотсап, телеграм, інстаграм, фейсбук та вконтакті.

 1. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов’язується надавати Клієнту послуги відповідно до його замовлення, а Клієнт зобов’язується приймати послуги та оплачувати їх відповідно до положень цього Договору.

 1. Права та обов’язки Виконавця

3.1. Виконавець за цим Договором зобов’язаний:

3.1.1. Прийняти замовлення, отримане від Клієнта, крім випадків передбачених цим Договором.

3.1.2. Проінформувати Клієнта стосовно строків послуг.

3.1.3. Приступити до підготовки та надання послуг у термін, погоджений з Клієнтом.

3.1.4. Надати послуги, які за якістю, кількістю та змістом відповідають цілям та запитам Клієнта.

3.1.5. Дотримуватися відповідного рівня культури надання послуг.

3.1.6. Дотримуватися Політики конфіденційності щодо інформації, яка стала доступна Виконавцю в процесі надання послуг Клієнту.

3.2. Виконавець за цим Договором має право:

3.2.1. Відмовитися від прийняття замовлення, отриманого від Клієнта в наступних випадках:

— якщо термін для надання послуг, передбачений клієнтом в замовленні, не є розумним і реальним для такого роду послуг;

— якщо у Виконавця відсутня реальна можливість надати передбачені замовленням послуги Клієнту.

3.2.2. Самостійно вибирати засоби, методи, матеріали, які будуть використовуватися для надання послуг Клієнту, якщо інше не передбачено замовленням Клієнта.

3.2.3. Залучати третіх осіб до надання послуг Клієнту

3.2.4. Відмовитися від надання послуг Клієнту в будь-який час до моменту, коли послуги вже надані Клієнту, або ж перенести призначену дату проведення послуги якщо клієнт не готовий до отримання послуги.

 1. Права та обов’язки Клієнта

4.1. Клієнт за цим Договором зобов’язаний:

4.1.1. Ознайомиться з цим Договором, Каталогом послуг та їх вартістю до направлення Виконавцю замовлення на надання послуг.

4.1.2. Викласти в замовленні чіткий перелік цілей та задач, які Клієнт має намір отримати.

4.1.3. Неухильно дотримуватися інструкції Виконавця в процесі підготовки та надання послуг.

4.1.4. Оплатити послуги у строки, погоджені з Виконавцем, до або після надання Виконавцем послуг.

4.1.5. Дотримуватися Політики конфіденційності щодо інформації, яка стала доступна Клієнту в процесі надання послуг Виконавцем.

4.2. Клієнт за цим Договором має право:

4.3. Отримати повну інформацію щодо замовлених ним послуг.

4.3.1. Самостійно обирати місце і час надання послуг, крім випадків, коли послуги можуть бути надані тільки в певному місці і тільки в певний час.

4.3.2. Відмовитися від надання послуг Виконавцем в будь-який час до моменту, коли послуги вже надані Клієнту, але не пізніше аніж за 24 години до запланованої послуги. Якщо Клієнт не повідомив про відмову раніше аніж за 24 години до призначеного часу замовленої послуги чи з інших причин не з’явився у визначений канал чи місце комунікації для отримання замовленої послуги, то він зобов’язаний її оплати як отриману в повному обсязі.

 1. Порядок надання послуг

5.1. Клієнт направляє Виконавцю замовлення будь-яким передбаченим цим Договором способом з урахуванням розумного строку для виконання замовлення Виконавцем.

5.2. Виконавець підтверджує отримання замовлення та інформує Клієнта стосовно можливої дати та години проведення замовлення.

5.3. Сторони погоджують дату і місце надання послуг, їх обсяги, перелік та зміст.

5.4. Клієнт оплачує послуги до надання послуг. Сторони можуть погодити можливість відстрочки оплати послуг при виконанні кожного конкретного замовлення Клієнта.

5.5. Виконавець надає послуги за умови, що Клієнт їх оплатив, якщо інше не погоджено Сторонами.

 1. Оплата послуг

6.1. Клієнт оплачує послуги на погоджених з Виконавцем умовах методом, котрий є найзручнішим для обох Сторін по реквізитах отриманих від Виконавця та зобов’язаний пересвідчитися, що переводить гроші саме Богач Славолюбу Зеноновичу.

6.2. Клієнт здійснює оплату послуг готівковим, безготівковим або іншим способом відповідно до законодавства та умов даного Договору.

6.3. При готівковому розрахунку моментом оплати є момент одержання коштів Виконавцем від Клієнта. При безготівковому або іншому способі оплати моментом оплати є момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6.4. Клієнт оплачує послуги, як правило, до їх надання Виконавцем. Інший порядок оплати послуг може бути узгоджений Сторонами для кожного конкретного замовлення.

6.5. У разі оплати послуг Клієнтом після їх надання Виконавцем, Клієнт зобов’язаний оплатити такі послуги в строк, узгоджений Сторонами, але в будь-якому разі не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надання послуг.

6.6. У вартість кожної послуги входять витрати Виконавця з їх підготовки та надання Клієнту, а також вартість консультаційних та інформаційних послуг Виконавця. При цьому вартість послуг відображається однією сумою по кожному виду послуг.

6.7. Виконавець вирішує методи та засоби, котрими найкраще на думку Виконавця Клієнт отримає бажаний результат.

6.8. Факт відмови від отримання послуги чи відтягування строку її отримання після оплати розцінюється як прояв тих внутрішніх програм, котрі потрібно змінити для отримання Клієнтом результату і Виконавець зобов’язаний зробити усе можливе для того, щоб Клієнт отримав результат.

6.9. Порушення інструкцій отриманих Клієнтом від Виконавця веде до накладення додаткової оплати у розмірі 50% вартості отриманої послуги.

 1. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення своїх обов’язків за цим Договором відповідно до положень цього Договору та чинного законодавства.

7.2. Клієнт несе відповідальність за порушення термінів оплати послуг у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діє на момент порушення зобов’язання, від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати послуг.

7.4. Виконавець не несе відповідальність за збитки, завдані Клієнту третіми особами в процесі надання послуг.

7.5. За якість і кількість товарів, пошук, підбір і доставка яких були виконані Виконавцем на підставі цього Договору, несуть відповідальність їх безпосередні продавці.

7.6. Виконавець не несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків по цьому Договору з вини Клієнта.

7.7. Виконавець не несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків за цим Договором у разі, якщо він вжив усі можливі дії для належного виконання своїх обов’язків, але через дії третіх осіб (постачальників товарів і послуг) виконання цього Договору стало неможливим.

7.8. Клієнт розуміє, що успіх по досягненню поставлених цілей залежить в першу чергу від його психологічної готовності досягнути поставлених цілей, його власного бажання та чіткості виконання усіх отриманих інструкцій від Виконавця. Тому зобов’язується їх повністю дотримуватися, ретельно виконувати і щоденно інформувати Виконавця про дотримування отриманих інструкцій та отриманий результат.

7.9. Виконавець поважає поставлені цілі Клієнта та розуміючи, що поставлена ціль може бути хибною чи нав’язаною оточенням, або ж являтися проявом більш глибших цілей, не гарантує дотримування первинно поставлених цілей, а натомість гарантує докладати максимум зусиль для виявлення саме глибинних цілей та бажань клієнта, та їх реалізації.

7.10. За несанкціоновану передачу без письмової згоди Виконавця будь-яких отриманих рекомендацій, методик, практик чи любої інформації про будь-яку частину отриманої послуги третім особам Клієнт зобов’язується оплатити Виконавцю послугу, про яку була розголошена інформація чи не забезпечувалося її надійне зберігання, у 100-кратному розмірі від зазначеної у Каталозі http://slavolyub.justclick.ru/productshop/goods/ ціни.

 1. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків за цим Договором, якщо часткове або повне невиконання своїх обов’язків є наслідками обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, і які Сторони не могли передбачити і попередити. У такому разі термін виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на строк, протягом якого будуть діяти такі обставини непереборної сили.

 1. Рекламації та вирішення спорів

9.1. Спори, розбіжності і протиріччя між Сторонами щодо цього Договору повинні вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

9.2. У разі, якщо спір не може бути вирішений Сторонами шляхом переговорів, спір повинен бути переданий на розгляд до суду згідно юрисдикції, передбаченої законодавством України.

 1. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту беззастережного прийняття Клієнтом умов Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10.2. Сторони мають право відмовитися від виконання Договору, повідомивши про це іншу Сторону засобами вказаними у цьому Договорі. При цьому Клієнт не звільняється від зобов’язань, які виникли у нього в процесі виконання умов цього Договору щодо оплати послуг Виконавця і по компенсації витрат Виконавця на підготовку до надання послуг Клієнту.

 1. Інші умови Договору

11.1. Цей договір розміщено для публічного доступу та ознайомлення на веб-сайті Виконавця за адресою http://slavolyub.com.ua/oferta/

11.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни у цей Договір шляхом публікації таких змін на веб-сайті Виконавця за адресою http://slavolyub.com.ua/oferta/

11.3 Зміни в Договір та Каталог до нього набирають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті Виконавця. Подальше використання послуг Виконавця означає беззастережне прийняття Клієнтом таких змін.

11.5. Сторони зобов’язуються не розголошувати інформацію, яка стала їм доступна в процесі виконання цього Договору.

11.6. Беззастережно прийнявши умови даного Договору, Клієнт дає свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Також клієнт дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, якщо це необхідно для виконання цього Договору.

 1. Реквізити та контактна інформація Виконавця

Богач Славолюб Зенонович

ІПН 2732711959, e-mail: info@slavolyub.com.ua

Веб-сайт: http://slavolyub.com.ua

Skype: slavolyub1 Tel.(Viber, Telegram, WhatsApp): +38 (067) 794 02 65

 

Translate »